Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2012 för Hittarps Ridklubb


 

Ridklubben har under detta år haft 119 medlemmar varav majoriteten varit flickor/kvinnor. Styrelsen har haft elva protokollförda styrelsemöten. Två avgående styrelseledamöter har ersatts under året genom fyllnadsval. Ridskolan har adjungerats till samtliga möten. En roll- och funktionsbeskrivning för styrelsens styrelse- och klubbarbete har tagits fram inför de ökade kraven som kommer att ställas i samband med klubbens fortsatta utveckling.

 

Avtal och samverkan med Helsingborgs Stad

Efter några år av diskussioner tecknade klubben ett långsiktigt avtal med Skol- och Fritidsförvaltningen om att hyra Sperlingegården för häst- och ridsport. Kärnfastigheter, stadens organisation för lokalförvaltning, tog över underhålls- och driftansvaret. Den under 2011 färdigställda klubbstugan fick nya funktioner. Dels som fritidsgård med fritidsledare några dagar i veckan, ”Hästklubben”, och dels som ”sambandscentral” för Vård- och Omsorgsförvaltningens lokala hemvårdsgrupp.

 

Plan för ridhall och fortsatt upprustning av gården

De leriga små rasthagarna runt stallarna har under året fått ett nytt underlag lämpligt för vinterhagar och nya staket har satts upp. Den stora ridbanan har fått påfyllning av ny klenflis. Under året har fortsatta diskussioner kring det stora behovet av en ridhall och fortsatt upprustning av gården förts med staden och fritidsförvaltningen och under hösten gavs ett första positivt förhandsbesked från Stadsbyggnadsnämnden. Kärnfastigheter tillsatte en projektledare med uppdrag att ta fram en förundersökning. Denna presenterades under februari 2013 och under mars 2013 kommer beslut att fattas av Stadsbyggnadsnämnden om möjligt bygglov. I planen ingår även ett privatstall.

 

Ridskola

Avtal har skrivits för 2012 – 2014 med Hittarps Ridklubb AB för att driva ridskole- och hästverksamhet samt att ansvara för gårdens dagliga drift och tillsyn. Ridskolan har haft en vår och en höstkurs under sex dagar i veckan samt fullsatta dag- och träningsläger under sommaren. Dock har ingen undervisning kunnat bedrivas under tre vintermånader då utomhusbanorna ej varit i ridbart skick. Ridskolan har även anordnat en studiecirkel i Ridlära samt fem lärgrupper i hästkunskap baserat på material från Skåneidrotten.

 

Tävlingar och övriga aktiviteter

Klubben har återupptagit tävlingsverksamhet för ryttare inbjudna från andra klubbar. Under året har fyra tävlingar avhållits. Dressyr den 22 april och hoppning den 6 juni, 16 september och 14 oktober. En av tävlingarna i samverkan med Kullabygdens Ryttarförening. Detta innebär att klubben på nytt får ställa ut tävlingslicenser, upprätta ett TDB-konto (tävlingsdatabasen) och delta i lagtävlingar med andra klubbar.

 

Ungdomssektionens har anordnat tävlingar, filmkvällar och deltagit i ungdomsledaraktiviteter inom Skånes Ridsportförbund och HISO (Helsingborgsidrottens Samorganisation). Dessa aktiviteter finns beskrivna i särskild verksamhetsberättelse.

 

Klubben avslutade året med en stämningsfull lucia med hästar, barn och utomhusfika under en kall snöig decemberkväll.

 

Styrelsen vill tacka medlemmarna och alla som har varit engagerade i vår verksamhet detta år.


Ett särskilt tack till Kristina Guidoni och Susanne Persson för ert drivande arbete i tävlingssektionen.

 

Låt oss avsluta denna verksamhetsberättelse med en stark förhoppning att 2013 blir det år då barn, ungdomar och hästar får tak över huvudet och därmed förutsättningar för att utöva sin sport hela året.

 

 Hittarp 2013-03-10

 

 

….....................................                               …......................................

Ann-Louise Gunnarsson, ordf.                        Agnete Wiberg, sekr.

 

 

….....................................                               ….....................................
Anette Malmqvist, ledamot                              Kristina Guidoni, ledamot

                                               

 

 

Uppdaterad: 06 MAR 2017 15:43

     #VIARHIRK 

#HIRKUNGDOMS
SEKTIONEN
 


 

DET ÄR VI SOM ÄR HITTARPS LICENSRYTTARE!

På Hittarps Ridklubb har vi många duktiga licensryttare som representerar klubben vid olika tävlingar. Här kan du läsa en kort presentation om vilka vi är!

 


OLYCKSFALLS-
FÖRSÄKRING
FÖR MEDLEMMAR

Via ditt medlemskap i Hittarps Ridklupp omfattas du av en olycksfallsförsäkring.


 

 

Postadress:
Hittarps RK - Ridsport
Hittarpsvägen 1
25482 Helsingborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@hittarpsridklub...

Se all info